گزارش سالانه اثرات اقتصادی سفر و گردشگری در ایران (مارس 2017)

گزارش سالانه اثرات اقتصادی سفر و گردشگری در ایران (2017) شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)


نکات کلیدی

  • به گزارش گروه مدیریت ایده های گردشگری (IranTIM)، شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) جدیدترین نسخه گزارش سالانه خود را با عنوان «اثرات اقتصادی سفر و گردشگری ایران- 2017)» منتشر ساخته است که حاوی اطلاعات قابل توجهی درباره مؤلفه های اقتصادی صنعت گردشگری ایران در سال 2016 و پیش بینی های مربوط به سال 2017 و 2027 می باشد:
  • در سال 2016 سهم مستقیم صنعت گردشگری در GDP برابر با 367 هزار و 635 میلیارد ریال (11.9 میلیارد دلار)، معادل 2.9 درصد از GDP کل بود، و پیش ­بینی می­ شود که در سال 2017 تا 7.5 درصد افزایش یابد (395290 میلیارد ریال)، و با رشد سالانه 2.6 درصدی در فاصله بین 2017 تا 2027، در سال 2026 به رقم 512811 میلیارد ریال (16.6 میلیارد دلار) برسد و 2.7 درصد از GDP کل را به خود اختصاص دهد. سهم مستقیم گردشگری در GDP که معمولاً به عنوان درآمد این صنعت مطرح می شود، عمدتاً بازتابی است از فعالیت اقتصادی ایجاد شده توسط صنایعی چون هتل ­ها، آژانس ­های مسافرتی، ایرلاین­ ها و سایر خدمات حمل و نقل مسافر (به استثنای سفرهای روزمره از حومه به شهر و بالعکس). همچنین فعالیت­ هایی چون رستورانداری و صنایع فراغتی را در بر می­ گیرد که به طور مستقیم تحت پوشش صنعت گردشگری قرار دارند و با گردشگران در ارتباطند.

  • در سال 2016 سهم کل صنعت گردشگری در GDP (تولید ناخالص داخلی) 973 هزار و 880 میلیارد ریال (31.5 میلیارد دلار)، معادل 7.7 درصد از GDP بوده است که انتظار می­ رود در سال 2017 تا 6.6 درصد افزایش یابد (1037720 میلیارد ریال). همچنین انتظار می­ رود با رشد سالانه 3 درصدی در فاصله بین 2017 الی 2027، در سال 2027 به رقم 1388250 میلیارد ریال (44.9 میلیارد دلار)، یعنی 7.3 درصد از GDP برسد. سهم کل صنعت گردشگری در GDP عبارت است از آثار گسترده­ تر سرمایه­ گذاری، زنجیره تأمین و آثار القایی درآمدی.

  • سهم مستقیم در اشتغالزایی: صنعت گردشگری در سال 2016، 559 هزار و 500 شغل را به طور مستقیم تحت پوشش قرار داد (2.2 درصد از اشتغال کل). انتظار می­ رود این میزان در سال 2017 تا 4.9 درصد افزایش داشته باشد (587 هزار شغل)، و در سال 2027 با رشد سالانه 1.3 درصدی به 670 هزار شغل (2.1 درصد از اشتغال کل) برسد. منظور از سهم مستقیم در اشتغالزایی عبارت است از اشتغال در هتل­ ها، آژانس­ های مسافرتی، ایرلاین­ ها و سایر خدمات حمل و نقل مسافرت (به استثنای سفرهای روزمره از حومه به شهر و بالعکس)، به اضافه فعالیت­ های رستورانداری و صنایع فراغتی­ ای که به طور مستقیم با گردشگران در ارتباط هستند.

  • سهم کل اشتغالزایی: در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغالزایی شامل مشاغلی که به طور غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند، 6.5 درصد از اشتغال کل (1 میلیون و 624 هزار و 500 شغل) بود که انتظار می­ رود در سال 2017 با رشد 4.3 درصدی به 1695000 شغل برسد (6.6 درصد از اشتغال کل) و با رشد سالانه 1.5 درصدی، در سال 2027، تعداد 1964000 شغل، یعنی 6.2 درصد از اشتغال کل را تحت پوشش قرار دهد. سهم کل گردشگری در اشتغالزایی اثرات گسترده سرمایه­ گذاری، زنجیره تأمین و اثرات درآمد القایی را در بر می­ گیرد.

  • صادرات گردشگری یا مبالغ صرف شده توسط گردشگران خارجی در کشور، یکی از مهمترین مؤلفه های سهم مستقیم صنعت گردشگری در اقتصاد آن کشور است. ایران در سال 2016 درآمدی معادل 130 هزار و 525 میلیارد ریال (4.2 میلیارد دلار)، یعنی 3.3 درصد از صادرات کل را ایجاد کرد که پیش بینی می­ شود این رقم در سال 2017 تا 11.6 درصد افزایش یابد و ایران پذیرای 5 میلیون و 531 هزار گردشگر بین­ المللی ورودی باشد. همچنین پیش­ بینی می­ شود صادرات گردشگری ایران با رشد سالانه 3.4 درصدی در فاصله بین 2017 الی 2027، در پایان دوره (سال 2027)، به رقم 203623 میلیارد ریال (6.6 میلیارد دلار)، یعنی 2.7 درصد از صادرات کل برسد و تعداد گردشگران بین ­المللی ورودی به آن 9 میلیون و 858 هزار نفر باشد.

  • طبق برآوردها، در سال 2016 معادل 107 هزار و 315 میلیارد ریال (3.5 میلیارد دلار) سرمایه­ گذاری ثابت در صنعت گردشگری ایران انجام شده است که معادل 3.3 درصد از سرمایه ­گذاری کل می باشد. این میزان در سال 2017 باید 6.3 درصد افزایش یابد و پیش ­بینی می­ شود با رشد سالانه 5.3 درصدی در طی ده سال آینده، در سال 2027، حدود 191392 میلیارد ریال (6.2 میلیارد دلار) سرمایه گذاری در گردشگری (معادل 3.9 درصد از کل سرمایه­ گذاری ­ها) انجام شود. سهم صنعت گردشگری از سرمایه­ گذاری­ های ملی از 3.3 درصد در سال 2017 به 3.9% در سال 2027 افزایش خواهد یافت.

 

تعریف سهم اقتصادی صنعت گردشگری

سفر و گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان یک فعالیت اقتصادی مهم محسوب می ­شود. این صنعت علاوه بر اثر مستقیم اقتصادی، اثرات قابل توجه غیرمستقیم و القایی دارد. نظام حساب­ های اقماری (TSA) که توسط سازمان ملل تعریف شده است، صرفاً سهم مستقیم گردشگری را دربردارد. این در حالی است که سهم کل که توسط شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) محاسبه می­ شود، گسترده تر از آن بوده و هدف از آن محاسبه اثرات غیرمستقیم و القایی در گزارش­ های سالانه می باشد.

مؤلفه­ های مختلف گردشگری

  • 3 درصد از سهم مستقیم گردشگری در GDP ایران در سال 2016 (597 هزار و 218 میلیارد ریال)، توسط هزینه سفرهای فراغتی (درون مرزی و داخلی)، و 7.7 درصد آن توسط هزینه سفرهای تجاری (50 هزار و 59 میلیارد و 800 میلیون ریال) ایجاد شد. انتظار می ­رود هزینه سفرهای فراغتی در سال 2017 تا 7.3 درصد افزایش یابد و به رقم 640784 میلیارد ریال برسد و با افزایش سالانه 2.3 درصد، در سال 2027 رقمی معادل 805386 میلیارد ریال عاید کشور کند. هزینه سفرهای تجاری نیز انتظار می­ رود در سال 2017 با رشد 10 درصدی رقمی معادل 55053 میلیارد ریال باشد و با رشد سالانه 6.8 درصدی، در سال 2027 به رقم  105827 میلیارد ریال برسد.

  • در سال 2016، هزینه ­کرد گردشگران داخلی 79.8 درصد از سهم مستقیم صنعت گردشگری در GDP ایران در سال 2015 را ایجاد کرده است. در مقابل، 20.2 درصد از این سهم مربوط به صادرات گردشگری است (یعنی هزینه­ کرد گردشگران خارجی یا دریافتی­ های گردشگری بین­ المللی). پیش ­بینی می شود هزینه­ های سفرهای داخلی در سال 2017 با 6.5 درصد رشد، به 550221 میلیارد ریال برسد و در سال 2027 با رشد سالانه 2.5 درصدی، رقمی برابر با 707589 میلیارد ریال را عاید کشور نماید. انتظار می­ رود که صادرات گردشگری ایران در سال 2017 با 11.6درصد رشد به 145616 میلیارد ریال برسد و در سال 2027 نیز با رشد سالانه 3.7 درصدی، برابر با 203623 میلیارد ریال باشد.

  • همان طور که پیش ­تر نیز به تفضیل گفته شد، صنعت گردشگری به شیوه ­های بسیاری در GDP و اشتغالزایی مشارکت دارد. سهم کل این صنعت در GDP، تقریباً سه برابر بزرگتر از سهم مستقیم آن است.

جایگاه ایران در رتبه ­بندی­ های WTTC – سال 2016

جداول­ زیر چکیده ­ای از وضعیت ایران در جدول­ های رتبه ­بندی­ لیگ کشورها را نشان می ­دهد که توسط شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) ارائه شده است و مقایسه­ ای از مقصدهای رقیب، میانگین جهانی و میانگین منطقه­ ای را ارائه می­ دهد. میانگین­ های ارائه شده در نخستین جدول، به طور ساده، نشانگر میانگین­ های بین کشوری است. از میان مقصدهای رقیب، آنهایی انتخاب شده ­اند که محصول گردشگری مشابهی را عرضه می­ کنند و برای جذب مجموعه بازارهای مبدا یکسانی رقابت می­ نمایند؛ این امر به همسایگان جغرافیایی منتهی می­ شود (البته نه منحصراً).