خدمات و راهکارها

راهکارها و خدمات تشکل مدیریت ایده های گردشگری در نگاه کلان والهام گرفته از پایش جدیدترین تحولات صنعت گردشگری در سطح جهان می باشند، و فراتر از مرزهای راهبری و ترویج سنتی گردشگری تدوین می شوند. در حقیقت، برگزاری تور مسافرتی، یافتن مسافر برای دفاتر و مراکز خدمات مسافرتی، و نوشتن برنامه تور آژانس های مسافرتی در حیطه وظایف این تشکل قرار نمی گیرد.
خدمات این تشکل، ارائه خدمات پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی در سطح کلان به موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی، و بین المللی فعال در حوزه گردشگری است. این تشکل خدمات خود را منحصرا برای مدیریت بهینه مقاصد گردشگری ارائه می نماید و معتقد است: پژوهشی که منجر به عمل نگردد، و عملی که بدون پژوهش انجام پذیرد،هر دو کاری عبث و بیهوده خواهند بود. تشکل مدیریت ایده های گردشگری، به طور عمده، در زمینه موارد زیر فعالیت می کند.

بررسی و رصد بازار گردشگری

توسعه محصولات و خدمات گردشگری

مدیریت بازار و برندسازی مقاصد گردشگری

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مقاصد گردشگری