توسعه محصولات و خدمات گردشگری

گردشگران امروزی درباره محصولات موجود در بازار آگاهی دارند و می خواهند در ازای مبالغی که در این راه خرج می کنند، به چیزهای ارزشمندتری دست یابند.گذشته از این، فشارهایی که بر اجزای تشکیل دهنده محصولات و خدمات گردشگری وارد آمده و تغییراتی که در این زمینه رخ داده، موجب شده است تا محصولات و خدمات جدید و ویژه ای ارائه شود و روز به روز بر تنوع آنها افزوده شود.بازارهای سفر و گردشگری، اعم از تفریحی، فرهنگی، تجاری و... تحت تاثیر این تغییرات و فشارها قرار گرفته اند. در نتیجه، با گسترش و رشد صنعت گردشگری و افزایش آگاهی گردشگران، باید خدمات ویژه و محصولات خاصی را برای برخی بازارهای خاص ارائه کرد تا بتوان نیازها و رضایت گردشگران را تامین نمود.

گستره ای از جاذبه ها و فعالیت ها تحت عنوان «محصولات گردشگری» بیان می شوند. محصول گردشگری می تواند دربرگیرنده جاذبه های طبیعی یا انسان ساخت، تفرجگاه ها، رستوران ها، تئاترها، فعالیت ها، سرگرمی های مرتبط با میراث طبیعی یا فرهنگی، تفریحات سازماندهی شده، سلامت و آسایش، جشن ها و رویدادها باشد.محصولات گردشگری، اساس فعالیت های صنعت گردشگری مقصد را شکل می دهند و سه جز اصلی را در بر می گیرند:

 1. جزء تجربی: شامل جشن ها، فعالیت ها، رویدادها، غذا، تفریح، خرید، امنیت، خدمات
 2. جزء احساسی: شامل منابع انسانی، منابع فرهنگی، منابع تاریخی، مهمان نوازی
 3. جزء فیزیکی: شامل زیرساخت ها، منابع طبیعی، هتل ها و اقامتگاه ها، و رستوران ها.

توسعه محصول گردشگری فرآیندی است که در آن سرمایه ها و منابع یک مقصد خاص برای تامین نیازهای گردشگران داخلی و بین المللی تغییر شکل داده می شوند.. در حقیقت، دربرگیرنده تمامی عناصری است که با گردشگران در ارتباط هستند. برای مثال، زیرساخت ها (حمل و نقل، تسهیلات عمومی)، پرسنل خدماتی، هتل و اقامتگاه، جاذبه ها، فعالیت ها، و امکانات و خدمات رفاهی.

پرواضح است که مقاصد با رشد و گسترش صنعت گردشگری، یا محصولات و خدمات متمایزی را برای خود تعریف نمایند؛و یا به ساماندهی منابع و محصولات موجود بپردازند.کههر دو ، از طریقتعریف گردشگری خاص برای هر مقصد امکان پذیر می باشند. از جمله انواع گردشگری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • گردشگری تفریحی؛ گردشگری سلامت؛ گردشگری مذهبی؛ گردشگری تجاری؛ اکوتوریسم؛ طبیعتگردی؛ گردشگری پایدار؛ گردشگری فرهنگی؛ گردشگری روستایی؛ گردشگری شهری؛ گردشگری خلاق؛ گردشگری الکترونیک؛ گردشگری حلال؛ گردشگری ماجراجویانه؛ گردشگری ورزشی؛ گردشگری رویدادها؛ گردشگری فیلم؛ گردشگری آموزشی؛ و گردشگری با علایق ویژه (که روز به روز بر تنوع آن افزوده می شود).

هر محصول گردشگری تا آنجایی که با گردشگران در ارتباط باشد، ترکیبی از تجربه های گوناگون در مقصد خواهد بود. از اینرو، توسعه محصولات و خدمات گردشگری بایستی بر «خلق تجربه گردشگران»و تدارک خدمات و زیرساخت هایی بیانجامد که از سطح انتظارات گردشگران فراتر رود. خلق تجربه گردشگر، باید پاسخگوی سوالات زیر باشد:

 • قابلیت ها و ظرفیت های مقصد، با کدام یک ازانواع گردشگری تناسب دارند؟
 • کدام یک از محصولات و خدمات گردشگری مورد حمایت نهادهای دولتی و متولیان گردشگری منطقه قرار می گیرند؟
 • کدام یک از محصولات با محیط زیست و فرهنگ جامعه مقصد سازگاری دارند؟
 • نیازهای گردشگران کدامند؟
 • ویژگی های ظاهری و نام محصولات و خدمات چگونه باید انتخاب شوند؟
 • خواسته های گردشگراناز محصول یا خدمتمنتخب کدامند؟
 • نگرشگردشگران نسبت به محصولات و خدمات جدید چگونه است؟
 • چه ویژگی ها و خدماتی را می توان به محصولات و خدمات موجود در مقصد اضافه کرد یا حذف نمود؟

تشکل مدیریت ایده های گردشگری به پشتوانه تیم تخصصی خود، خدمات پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی خود را در زمینه هر یک از انواع محصولات گردشگری به نهادهای دولتی و خصوصی ارائه می نماید. هدف از ارائه این خدمت، ارتقای کیفی محصولات گردشگری بر اساس مطالعه روندهای فعلی و آتی بازار گردشگران، و جهت دهی به چالش های شباهت محصولات و عدم تنوع می باشد.

این تشکلبه منظور توسعه محصولات و خدمات گردشگری، از گام های زیر پیروی می کند:

 • تجزیه و تحلیل SWOT بر اساس بازبینی و ارزیابی سطح کیفی و استاندارد محصول فعلی و محصولات بالقوه گردشگری مقاصد، و تنوع منابع گردشگری آنها به منظور تعیین انواع فعالیت های گردشگری و پراکندگی آنها (تحلیل SWOT شامل بازبینی خدمات توزیع گردشگری از جمله حمل و نقل، اقامت و... می باشد)
 • تجزیه و تحلیل روندهای کنونی و آتی بازار گردشگری مقصد
 • پیمایش گردشگران در محل های مهم و مناسب به منظور شناسایی ویژگی ها و فعالیت های گردشگری آنان
 • تدوین توصیه های کاربردی برای توسعه کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت محصول گردشگری.