مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مقاصد گردشگری

اهمیت یا ارزش برتر برنامه ریزی، تنها بدین سبب نیست که می تواند موجبات نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد. بلکه، با رشد صنعت گردشگری، بازار مسافرت نیز پیچیده تر می شود و نیاز به افزایش کیفیت مقصد را بالا می برد. در حقیقت، انتظارات و اهداف از توسعه صنعت گردشگری، فراتر از منافع اقتصادی آن است؛ از اینرو به منظور تامین این اهداف و انتظارات، برنامه ریزی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

در دنیای پررقابت کنونی تنها ساختن مکان ها و تجهیزاتی که مورد توجه گردشگران قرار گیرند، کافی نیست. با رشد و پیشرفت مقاصد و اماکن گردشگری، گردشگران از حق انتخاب بیشتری برخوردار می شوند و به کیفیت و ارزش آنها اهمیت بیشتری می دهند. در نتیجه مقاصد و اماکن ناهماهنگ با این رشد، بیشتر مورد بی مهری گردشگران قرار می گیرند. بنابراین، منافع هر دو بخش خصوصی و عمومی در این است که به برنامه ریزی گردشگری در سطح خود توجه نمایند. تشکل مدیریت ایده های گردشگری«برنامه ریزی جهت مدیریت مقاصد» را در اولویت نخست خود قرار داده است و به آن دست از توسعه گردشگری معتقد است که اثرات مثبتی را بر کیفیت زندگی مردم، رفاه آتی جامعه، و کسب و کارهای محلی بگذارد و سفر خاطره انگیزی را برای گردشگران فراهم سازد. از اینرو، انجام موارد زیر را جهت شناسایی فرصت ها و چالش های پیش روی مقصد، جزو وظایف خود می داند:

 • تجزیه و تحلیل الگوها و روندهای سفر در سطح منطقه و بین المللی
 • تجزیه و تحلیل بازار (تعداد، نیازها و ویژگی های گردشگران، چه کسانی از مقصدی خاص بازدید می کنند؟ و چه کسانی باید از آن بازدید نمایند؟)
 • ارزیابی محصولات و خدمات گردشگری (کمیت و کیفیت عرضه اقامت، رستوران و... در حال و آینده)
 • تهیه فهرست جامع جاذبه های مقصد، راه های دسترسی و... (جهت شناسایی دارایی ها و ظرفیت های گردشگری)
 • بررسی خدمات و ساختارهای زیربنایی (امکانات فرعی شامل: حمل و نقل، آب و انرژی و...)
 • بررسی محیط تجاری و حقوقی
 • تجزیه و تحلیل اثرات گردشگری (زیست محیطی، فرهنگی)
 • تجزیه و تحلیل اقتصادی
 • تدوین برنامه عملی و زمان بندی شده توسعه مقصد (تعیین اهداف استراتژیک، راه های دستیابی به آن اهداف، و تهیه نقشه راه جهت هدایت فعالیت های بازاریابی، ترویجی و توسعه ای یک مقصد خاص).

سایر اولویت های تشکل مدیریت ایده های گردشگری عبارتند از:

 • ارائه «خدمات مشاوره سرمایه گذاری» برای مراکز اقامتی، رفاهی، بین راهی، تفریحی، خرید، مراکز ارائه غذا و نوشیدنی و ... در مقاصد گردشگری شاملِ:
  • انجام مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study)
  • تدوین طرح های کسب و کار (Business Plan) و
  • تدوین طرح های توجیهی با استفاده از نرم افزار کامفار؛
 • ارائه «خدمات مشاوره احیا و بهره بردای اماکن تاریخی و فرهنگی»؛ و
 • «آموزش تخصصی نیروی انسانی گردشگری».