بخش اولِ آمار گردشگری بین المللی ایران (1394-1390): گردشگران ورودی (مرداد 1395)

📢🎯 انتشار «مجموعه آمار مبسوط گردشگران ورودی و خروجی ایران 1394-1390» برای نخستین بار، توسط “گروه مدیریت ایده های گردشگری”

(تاریخ انتشار: مرداد 1395)

بخش اول: گردشگران ورودی

جدیدترین آمار گردشگران ورودی ایران گردشگران خروجی ایران

💡 گروه مدیریت ایده های گردشگری (IranTIM) در نظر دارد در طی روزهای آینده، به تدریج «مجموعه آمار مبسوط گردشگران ورودی و خروجی 🇮🇷ایران در طی سال های 1394-1390» را به تفکیک تعداد، کشور مبدا و مقصد، مبادی ورودی و خروجی، نوع ویزا و … منتشر سازد.

💾 این اطلاعات “دست اول” با پیگیری های “گروه مدیریت ایده های گردشگری” از سازمان ها و نهادهای مرتبط بدست آمده است.

📊 این آمار در دو بخش ⤵️“گردشگران ورودی” و ⤴️”گردشگران خروجی” در قالب چندین جدول تهیه شده و در طی چند مرحله خدمت جامعه گردشگری کشور ارائه خواهد شد.

🗓 “گروه مدیریت ایده های گردشگری” به عنوان مرجعی تخصصی، در تلاش است آمار سال های آتی را نیز منتشر نماید.

برای اطلاع از جزئیات گزارش حاضر که در چند مرحله بارگذاری می شود، در کانال تلگرامی «گروه مدیریت ایده های گردشگری» به آدرس @IranTIM عضو شوید.


جدیدترین آمار گردشگری ایران 94 گردشگری بین المللی Iran Tourism Statistics

1. تعداد کل گردشگران بین المللی ورودی به ایران (1394-1390)

جدیدترین آمار گردشگری ایران 94 گردشگری بین المللی Iran Tourism Statistics

2. تعداد گردشگران بین المللی ورودی به ایران به تفکیک ماه (1394-1390)

جدیدترین آمار گردشگری ایران 94 گردشگری بین المللی Iran Tourism Statistics

3. رتبه بندی 50 کشور اول ورودی به ایران در سال 1394 (و مقایسه با سال 1393)

جدیدترین آمار گردشگری ایران 94 گردشگری بین المللی Iran Tourism Statistics

4. تعداد گردشگران ورودی به ایران به تفکیک جنسیت (1394)

جدیدترین آمار گردشگری ایران 94 گردشگری بین المللی Iran Tourism Statistics

5. آمار گردشگران ورودی به ایران به تفکیک نوع ویزا (1394-1393)

6. آمار گردشگران ورودی به ایران به تفکیک نوع مرز (1394-1393)

7. ده مرز اول ایران از لحاظ تعداد گردشگران ورودی در سال 1394 (جدول حاوی آمار 1394-1393)

8. ده مرز هوایی اول ایران از لحاظ تعداد گردشگران بین المللی ورودی در سال 1394 (و مقایسه با سال های گذشته)

9. رتبه بندی مرزهای زمینی (جاده ای و ریلی) ایران از لحاظ تعداد گردشگران بین المللی ورودی در سال 1394 (و مقایسه با سال های گذشته)

10. رتبه بندی مرزهای دریایی ایران از لحاظ تعداد گردشگران بین المللی ورودی در سال 1394 (و مقایسه با سال های گذشته)

11. آمار گردشگران ورودی به ایران، به تفکیک ورود مستقیم به استان های کشور (1394-1393)- رتبه بر اساس تعداد ورودی ها در سال 1394)