ایرادات وارد بر گزارش شبکه تلویزیونی منوتو درباره صنعت گردشگری ایران

اخیراً شبکه تلویزیونی منوتو نیز با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد نسخه ۲۰۱۷، گزارشی را درباره گردشگری ایران تهیه کرده و پیکان حملات خود را به سمت آمارهای گردشگری ایران گرفته است. این در حالی است که متأسفانه به دلیل عدم برخورداری از مهارتِ «خواندنِ گزارشات»، «عدم تخصصِ گردشگری» فرد یا گروه تهیه کننده و اطمینان تهیه کننده از «بی اطلاعی مخاطبین عام»، اطلاعات آماری نادرستی را عمداً یا سهواً منتقل می سازد. متأسفانه علیرغم ایرادات اساسی وارد بر این گزارش، در فضای مجازی شاهد دست به دست شدن آن هستیم.
گروه مدیریت ایده های گردشگری (IranTIM) به عنوان گروهی تخصصی و فعال در حوزه گردشگری، لازم می داند توضیحاتی را در این خصوص ارائه نماید.

در تصویر زیر می توانید ایرادات وارد به این گزارش را مشاهده نمایید. جهت بزرگنمایی، بر روی تصویر کلیک کنید.

 

ایرادات وارد بر گزارش منوتو درباره صنعت گردشگری ایران آیا صنعت گردشگری ایران آماده ورود گردشگران خارجی است؟ آمار نادرست آمار صحیح