بخش دومِ آمار گردشگری بین المللی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰): گردشگران خروجی (مرداد ۱۳۹۵)

📢🎯 انتشار «مجموعه آمار مبسوط گردشگران ورودی و خروجی ایران ۱۳۹۴-۱۳۹۰» برای نخستین بار، توسط “گروه مدیریت ایده های گردشگری”

(تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۵)

بخش دوم: گردشگران خروجی

جدیدترین آمار گردشگران ورودی ایران گردشگران خروجی ایران

💡 گروه مدیریت ایده های گردشگری (IranTIM) در نظر دارد در طی روزهای آینده، به تدریج «مجموعه آمار مبسوط گردشگران ورودی و خروجی 🇮🇷ایران در طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۰» را به تفکیک تعداد، کشور مبدا و مقصد، مبادی ورودی و خروجی، نوع ویزا و … منتشر سازد.

💾 این اطلاعات “دست اول” با پیگیری های “گروه مدیریت ایده های گردشگری” از سازمان ها و نهادهای مرتبط بدست آمده است.

📊 این آمار در دو بخش ⤵️“گردشگران ورودی” و ⤴️”گردشگران خروجی” در قالب چندین جدول تهیه شده و در طی چند مرحله خدمت جامعه گردشگری کشور ارائه خواهد شد.

🗓 “گروه مدیریت ایده های گردشگری” به عنوان مرجعی تخصصی، در تلاش است آمار سال های آتی را نیز منتشر نماید.

برای اطلاع از جزئیات گزارش حاضر که در چند مرحله بارگذاری می شود، در کانال تلگرامی «گروه مدیریت ایده های گردشگری» به آدرس @IranTIM عضو شوید.


۱. تعداد کل گردشگران خروجی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)

۲. تعداد گردشگران خروجی ایران به تفکیک ماه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)

۳. رتبه بندی مقصد اول گردشگران ایرانی (۱۳۹۴-۱۳۹۳)

۵. آمار گردشگران خروجی ایران به تفکیک نوع مرز طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۰

۶. ده مرز اول ایران از لحاظ تعداد گردشگران خروجی در سال ۱۳۹۴

 

ادامه دارد….