گزارش اختصاصی

پیشروهای گردشگری پایدار در سال ۲۰۱۷

اینفوگرافیک؛ زنان در مقام گردشگر

نخستین گزارش سالانه روند صنعت گردشگری ایران (۱۳۹۵)+اینفوگرافیک

روندهای سفر به اروپا در سال ۲۰۱۷

بارومتر گردشگری بین المللی در سال ۲۰۱۶ (ژانویه ۲۰۱۷)

بارومتر گردشگری بین المللی در نه ماهه نخست ۲۰۱۶ (نوامبر ۲۰۱۶)

بارومتر گردشگری بین المللی در شش ماهه نخست ۲۰۱۶ (سپتامبر ۲۰۱۶)

یافته های کلیدی «بازار جهانی سفر-لندن ۲۰۱۶» (نوامبر ۲۰۱۶)

توریسم هایلایتز نسخه ۲۰۱۶ (جولای ۲۰۱۶)

بارومتر گردشگری بین المللی در چهار ماهه نخست ۲۰۱۶ (جولای ۲۰۱۶)

آشنایی با حوزه گردشگری در ایران (تیر ۱۳۹۵)

اینفوگرافیک؛ بارومتر سفرهای دوردست به مقصد اروپا (۲۰۱۶)

بارومتر صادرات گردشگری بین المللی در سال ۲۰۱۵ (می ۲۰۱۶)

گزارش سالانه اثرات اقتصادی سفر و گردشگری در ایران (مارس ۲۰۱۶)

گزارش سالانه اثرات اقتصادی سفر و گردشگری در جهان (مارس ۲۰۱۶)

گردشگری در سال ۲۰۱۵: بزرگترین برندگان و بازندگان سال (ژانویه ۲۰۱۶)

بارومتر تعداد گردشگران بین المللی ورودی در سال ۲۰۱۵ (ژانویه ۲۰۱۶)

صفحه 2 از 212